Zavřít

Have a question? Write to us!

Přejít na menu Přejít na obsah

Vodní čerpadla a kalová čerpadla SUBARU mají velice snadnou a účinnou konstrukci. Veškeré součásti jsou vyrobeny z průmyslových materiálů, které čerpadlům dovolují Non-Stop provoz. Díky tomu se kalová čerpadla SUBARU PTX velice osvědčila při odčerpávání záplav a povodní. Hasičské jednotky které ozkušely chod motorů SUBARU EXčerpadel SUBARU PTX jsou velice překvapeny výkonem a hlavně spolehlivostí čerpadel SUBARU PTX.
 
Přesto čerpadla SUBARU PTX vyžadijí základní údržbu.
Jedná se převážně o údržbu po provozu čerpadla a zimní údržbu čerpadla.
Údržba po provozu čerpadal
- po čerpání kalových, znečištěných kapalin a kapalin s příměsí stavbních činidel (cement, vápno, lepidlo, chemikálie apod.) je nutné čerpadlo vypláchout čistou vodou. Tuto činnost lze provést dvěmi způsoby. Sejměte víko čerpadla (otevření) a to uvolněním dvou matic. Následně skříň čerpadla vystříkejte hadicí anebo tlakovou myčkou. Druhá možnost je nepříliš účinná a velice obtížná na množství potřebné čisté kapaliny. Ponořte sací hadici do čisté kapaliny a nechte čerpat cca 10min. do vyčištění.
Stává se, že po čerpání kalových, znečištěných kapalin a příměsí stavebních činidel tyto kaly a složky zatuhnou a následně nelze otočit - nastartovat motor. Pokud se toto stane, je nutné čerpadlo kompletně rozložit a vyčisti.
Zimní údržba a údržba před uskladněním
- před zimou anebo dlouhodobým uskladněním je nutné vypustit veškerou kapalinu a kaly z čerpadla. Vyšroubujte zátku ve spodní části víka čerpadla a vypusťte kompletní obsah zbylé kapaliny anebo kalů z čerpadla. Před zpětným zašroubováním zátky očistěte zavity zátky a šroubení ve víku a dosedací plochy.
Pokud klesne teplota pod 0°C začne kapalina mrznout. Mráz zapříčiní rozpraskání těla čerpadla a vnitřních součástí čerpadla. Na základě mrazu dochází k vysokým finančním škodám na součástech čerpadla.